041 619 125 info@os-vipava.si

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Naslednji teden bodo za učence prvomajske počitnice. Želim,  da jih preživite sproščeno in aktivno ter da se 3. 5. 2021 zdravi vrnete v šolske klopi.

Kmalu po vrnitvi v šolske klopi bo za učence 6. in 9. razreda potekalo NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ). NPZ je za šestošolce in za devetošolce obvezen. 

Datumi NPZ so:

  1. maj 2021: slovenščina za 6. in za 9. razred
  2. maj 2021: matematika za 6. in za 9. razred
  3. maj 2021: angleščine za 6. razred in tretji predmet (angleščina) za 9. razred

Tretji predmet je določen s sklepom ministrice. Seznam šol in določenih tretjih predmetov lahko pregledate na https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/NPZ/2020_21/Priloga_Sklep_NPZ_3_predmet_sol_l_20_21.pdf.

Na spletni strani Republiškega izpitnega centra si lahko učenci ogledajo tudi stare preizkuse znanj. Nahajajo se na https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/.

Na NPZ lahko učenci prinesejo le dovoljene pripomočke. Vsako leto se srečujemo z učenci, ki s sabo pozabijo prinesti dovoljene pripomočke. Največkrat je to geometrijsko orodje. V izogib temu, vas obveščam o dovoljenih pripomočkih pri posameznem predmetu.

ANGLEŠČINA 9: MODRO/ČRNO NALIVNO PERO ALI MODER/ČRN KEMIČNI SVINČNIK

SLOVENŠŠČINA 9: MODRO/ČRNO NALIVNO PERO ALI MODER/ČRN KEMIČNI SVINČNIK

MATEMATIKA 9: MODRO/ČRNO NALIVNO PERO ALI MODER/ČRN KEMIČNI SVINČNIK, SVINČNIK, RADIRKO, ŠILČEK, RAVNILO, GEOTRIKOTNIK, ŠESTILO. RABA ŽEPNEGA RAČUNALA NI DOVOLJENA. 

SLOVENŠČINA6: MODRO/ČRNO NALIVNO PERO ALI MODER/ČRN KEMIČNI SVINČNIK

MATEMATIKA6: MODRO/ČRNO NALIVNO PERO ALI MODER/ČRN KEMIČNI SVINČNIK, SVINČNIK, RADIRKA, ŠILČEK, RAVNILO, GEOTRIKOTNIK IN ŠESTILO

ANGLEŠČINA6: MODRO/ČRNO NALIVNO PERO ALI MODER/ČRN KEMIČNI SVINČNIK

Šola bo v skladu s koledarjem na šoli pripravila tudi vpogled za učence. Vpogled v rezultate NPZ bo za šestošolce med 7. in 9. junijem 2021 ter za devetošolce med 1. in 3. junijem 2021. 

V skladu s trenutnimi razmerami bo vpogled v rezultate NPZ za starše organiziran v popoldanskem času v šoli, po vnaprejšnji najavi na mojca.pev@os-vipava.si. Vpogled bo glede na najave potekal v istih datumih kot bo v dopoldanskem času organiziran vpogled v rezultate za učence (za šestošolce med 7. in 9. junijem 2021 ter za devetošolce med 1. in 3. junijem 2021 ).

Želimo si in od učencev pričakujemo, da bodo k reševanju NPZ pristopili odgovorno.

Učenci bodo junija s spričevali prejeli tudi obvestilo o dosežkih na NPZ.

Učenci bodo na podlagi soglasja v mesecu maju izpolnjevali tudi anketni vprašalnik. O tem ste že bili obveščeni.

Glede soglasij za reševanje vprašalnika ob NPZ in pridobitve podatkov o dosežkih NPZ je Republiški izpitni center prejel nekaj vprašanj, zato v izogib nejasnostim in v želji, da boste starši ustrezno informirani, z RICa posredujejo  dodatne informacije. Prosijo, da jih staršem posredujemo v vednost, saj bodo le tako vaša soglasja veljavna. Dodatne informacije so v priponki tega obvestila. 

Lepo vas pozdravljam.

Mojca Pev

Priponka obvestila: Dodatno obvestilo učencem

 

 

(Skupno 125 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost