041 619 125 info@os-vipava.si

Razvijanje sporazumevalne zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo Petek, 20. maja 2022, ob 9.30  

Prizorišča:

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF), Cankarjeva 5, 6000 Koper  Protokolarno-prireditvena dvorana sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg 1, 6000 Koper  Center mladih Koper (CMK), Gregorčičeva ulica 4, 6000 Koper  

Frančiškanski samostan sv. Ane, Destradijev trg 10a, 6000 Koper  

BankArt, Kidričeva ulica 14, 6000 Koper

Na konferenci bodo sodelujoči v projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno  vzgojo – SKUM, predstavili spoznanja in izkušnje pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti otrok in  mladostnikov s kulturno-umetnostno vzgojo.  

Poučevanje v umetnosti in s pomočjo umetniške izkušnje ter ustvarjanje prostorov, v katerih se omogoča  dostop do umetniške izkušnje, nakazujeta potrebo po novih didaktičnih pristopih in praksah ter  inovativnih učnih okoljih. Zato je namen projekta SKUM, ki poteka od 18. avgusta 2017 do 30. junija  2022, razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter umetniki in kulturnimi ustanovami v  smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, podprtih z novimi didaktičnimi pristopi, ki bodo krepili  sporazumevalno zmožnost otroka/učenca/mladostnika.  

Na konferenci (v Protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega) bodo predstavljeni rezultati  projekta, sintezna spoznanja in teoretična izhodišča pri razvoju in uvajanju novih pristopov kulturno umetnostne vzgoje v pedagoške procese v vrtcih in šolah po modelih vzgoje v umetnosti in preko  umetnosti. Na razstavnih prizoriščih (BankArt, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, in  Frančiškanski samostan sv. Ane) in na video sekciji (Center mladih Koper) pa bodo na ogled ustvarjalni  dosežki otrok in mladostnikov, ki so nastali v sodelovanju z umetniki in kulturnimi ustanovami. 

Program konference 

Zemljevid prizorišč 

Prijava na konferenco brez prispevka  

(Prijavljeni na konferenco prejmejo potrdilo o udeležbi na konferenci oziroma izobraževanju.)

Rezultati projekta bodo na podlagi primerov dobrih praks vrtcev, osnovnih in srednjih šol podlaga za  izpeljavo načel in praks razvoja kulturno-umetnostne vzgoje v slovenskem izobraževalnem prostoru, zato  ste vabljeni na vsa prizorišča in dogodke. 

Programski in organizacijski odbor konference 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost