041 619 125 info@os-vipava.si

Želja po mednarodnem sodelovanju je na šoli tlela že zelo dolgo. Pravijo, da je nekje treba začeti, potem se stvari naprej že nekako odvijajo. Mi smo najprej začeli z raziskovanjem kdo od sodelavcev ima prijatelj ali znance na šolah v Evropski uniji. Naš učitelj fizike in kemije Samo Jamšek je na prejšnji šoli že sodeloval v Erasmus projektih in od tam ohranil tudi stike. S prijateljem iz Španije je navezal stik in mu predstavil našo željo po mednarodni izmenjavi. Tako smo postali partnerji prvega Erasmus projekta, ki zavzema mobilnost učiteljev iz Italije, Španije, Irske, Finske in Slovenije. V okviru tega projekta smo lanskega maja mobilnost pripravili tudi na naši šoli. Udeleženci mobilnosti so bili nad programom in organizacijo tako navdušeni, da so nas spodbudili k prijavi za pridobitev Akreditacije Erasmus. Dobro smo se zavedali možnosti, ki jih ponuja mednarodno sodelovanje, nismo pa imeli nobenih izkušenj s pripravo vsebin za evropske projekte mobilnosti. V vodniku za pripravo vsebin za projekt smo prebrali, da se je pred prijavo za pridobitev Akreditacije Erasmus priporočljivo najprej prijaviti na manjše projekte, ki zajemajo le izmenjave strokovnega kadra. Ne glede na to, sem se odločila, da na šoli s prijavo za akreditacijo poizkusimo. 

Septembra sem sodelavcem poslala vabilo za sodelovanje v skupini za pripravo vsebin za prijavo na akreditacijo. Vabilu se je odzvala skupina učiteljev. Srečanja smo imeli enkrat do dvakrat na teden. Na njih smo razpravljali o vsebinah, ki jih skozi projekt želimo na šoli razvijati. Izbrali smo tri cilje, ki jih bomo skozi projekt razvijali. Ker se je rok za oddajo prijave že bližal, smo si člani skupine delo med sabo razdelili. Učitelji so skupaj z ravnateljico pripravili načrt izboljšav na šoli, ravnateljica pa je pripravila še druge vsebine in Erasmus načrt za akreditacijo. Prijavo smo oddali 19. 10. 2022 in na rezultate čakali do konca januarja 2023.

Erasmus akreditacija daje organizacijam dostop do priložnosti za učno mobilnost v okviru programskega ključnega ukrepa 1. Ključni ukrep 1 organizacije podpira pri zagotavljanju priložnosti za poklicni in osebni razvoj učečih se, učiteljev, ravnateljev in drugega strokovnega osebja. Znotraj ukrepa so podprte naslednje dejavnosti: mobilnost in senčenje na delovnem mestu učiteljev, ravnatelja in drugega strokovnega kadra ter mobilnost učencev. Akreditacijo Erasmus podeljuje Evropska unija skupaj s CMEPIUS-om, Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja za obdobje petih let. 

Šola je pripravila načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti in jih uporabila za izboljšanje ponudbe osnovnošolskega izobraževanja. V načrtu smo predvideli mobilnost za 125 učencev in 15 spremljevalcev ter 10 senčenj na delovnem mestu. Dejansko število udeležencev mobilnosti pa bo seveda odvisno od sredstev, ki nam jih bo dodelila agencija. Pred izvedbo mobilnosti bomo z gostujočo šolo morali pripraviti program dejavnosti, ki bo seveda vključeval tudi naše učence. Učenci bodo v tujini prisostvovali pouku. Senčenje na delovnem mestu je namenjeno zaposlenim. Namen senčenja je, da naš zaposleni na tuji šoli opazuje osebo, ki opravlja isti poklic kot on. 

Vse prijave je zelo podrobno pregledala strokovna komisija. Prijave je komisija ocenila na štirih kriterijih: ustreznost, Načrt Erasmus: cilji, Načt Erasmus: aktivnosti, Načrt Erasmus: upravljanje.  Kriterija za dodelitev akreditacije sta bila dva: vsaj 70 točk (od skupno 100 točk) ter vsaj 50 % doseženih točk pri vsakem kriteriju. Akreditacijo na področju splošnega šolskega izobraževanja so podelili petnajstim VI organizacijam, sedemindvajset VI organizacij prej omenjenih kriterijev ni doseglo. Januarja smo prejeli komentar ocenjevalcev, konec marca pa še potrdilo o dodeljeni akreditaciji. Ocenjevalci so med drugim zapisali tudi:

 • Prijavitelj jasno predstavi proces opredelitve potreb, kar ocenjujemo kot prednost. Pri tem so izhajali iz posameznih razvojnega načrta šole ter rezultatov anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnjevali strokovni delavci zgolj na podlagi lastnega opažanja. 
 • Cilji predlaganega Erasmus načrta in njihov časovni okvir so primerno ambiciozni. Cilji imajo zadovoljive časovne komponente. 
 • Prijavitelj je predložil vrsto strateških dokumentov, kar je pohvalno
 • Predlagano število učencev in strokovnega osebja v aktivnostih mobilnosti je realistično in ustrezno načrtovano, smiselno in domišljeno utemeljeno glede na zastavljene cilje
 • Kot prednost ocenjujemo, da so kakovostno utemeljili izbor udeležencev mobilnosti in je iz prijave razvidna skrb za zagotovitev udeležencev mobilnosti tudi iz podružnic. Iz prijave je razvidno, da želijo zagotoviti udeležbo raznolikim učencem in strokovnim delavcem z vidika učne uspešnosti, kompetenc, samopodobe, čustvene stabilnosti, starosti, izkušenj, področja dela ipd., kar ocenjujemo kot prednost.
 • Organizacija prijaviteljica je ustrezno predlagala konkretne načine za prispevanje k temeljnim načelom akreditacije Erasmus, opisanimi v standardih kakovosti Erasmus. Prijavitelj uspešno pokaže zavezo navedenim temeljnim standardom kakovosti.
 • Porazdelitev nalog za implementacijo predvidenih aktivnostih je v skladu s standardi kakovosti Erasmus in predstavlja strukturo, ki bo lahko poskrbela za kakovostno in z načrti skladno izvedbo mobilnosti. Vloge in naloge so primerno porazdeljene in obsegajo vse aktivnosti, ki so potrebne za kakovostno izvedbo mobilnosti.
 • Prijavitelj za izvajanje mobilnosti in ostale aktivnosti povezane z izvedbo projekta in implementacijo projektnih rezultatov namenja zelo ustrezna kadrovska in finančna sredstva, s čimer bo lahko zagotavljal izvajanje programa v skladu s standardi kakovosti Erasmus.
 • Iz prijave je jasno razvidna zavezanost vodstva šole, da s projektom podpre razvoj šole in učinkovita vključenost v uresničevanje projekta, kar je prednost projekta.
 • Kljub sorazmerni neizkušenosti glede sodelovanja v mednarodnih projektih, šola izkazuje veliko mero zavedanja o možnostih, ki jih ponuja mobilnost osebja in učencev v evropskem prostoru za razvoj šole in s prijavo izraža zavezanost vodstva in strokovnih delavcev, da bodo to možnost v naslednjih petih letih učinkovito izkoristili.
 • Prijavitelj je predlagal primerno porazdelitev nalog, zelo dobro vključenost vodstva organizacije in zelo ustrezne vire za izvajanje in upravljanje aktivnosti programa v skladu s standardi kakovosti Erasmus. Dobro je, da namerava šola vključiti v aktivnosti mobilnosti raznolike udeležence, tudi tiste z manj možnostmi. Predlagani Erasmus načrt prepričljivo naslavlja cilj razpisa glede izboljšanja kakovosti poučevanja in učenja.

Sama odobritev akreditacije še ne pomeni avtomatično tudi dodeljenih finančnih sredstev. Za finančna sredstva se mora šola približno enkrat letno ponovno prijaviti na razpis za dodelitev sredstev. Prijavni rok se je že iztekel, rezultati razpisa še niso znani. 

Povratne informacije prijave potrjujejo, da šola že deluje razvojno in da bo sodelovanje v Erasmus projektu šolo še dodatno razvojno podkrepilo.

Pridobitev Akreditacije Erasmus pomeni aktivno sodelovanje vseh strokovnih delavcev šole in učencev. Kot je bilo že omenjeno, bomo skozi različne aktivnosti na šoli razvijali tri cilje, ki jih bomo še podkrepili z mobilnostjo učencev, učiteljev in senčenjem strokovnih delavcev na drugih evropskih šolah.

Pridobitev Akreditacije Erasmus je za šolo izjemen dosežek, ki bo učencem in zaposlenim omogočal pridobivanje novih znanj izven slovenskega šolskega sistema.

Pri pripravi vsebin za prijavo so sodelovali: Hana Jerončič, Kristina Lavrenčič, Maja Funa, Mojca Habič, Samo Jamšek, Silvija Makovec, Sonja Simonič Puc, Živa Vidic in Mojca Pev. 

Mojca Pev, ravnateljica

Erasmus-Akreditacija-SLO

(Skupno 130 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost