041 619 125 info@os-vipava.si

1. Delavnica v projektu dvig digitalne kompetentnosti

23. 5. 2022 smo izvedli 1. delavnico v sklopu projekta dvig digitalnih kompetenc, na matični šoli v Vipavi (učilnica U7).

Pogovorili smo se o pričakovanjih, ciljih in namenu sodelovanja VIZ-a v projektu.

Zapisali smo ključne razloge:

  • Pridobitev novih digitalnih veščin za zaposlene.
  • Izboljšanje izobraževalnega procesa z novo pridobljenim znanjem in veščinami.
  • Posodobitev IKT infrastrukture.

Sledilo je reševanje prvega dela vprašalnika —REFLEKSIJA/POGLED NAPREJ.

Prišli smo do zaključka, da ne uporabljamo smiselno vse IKT tehnologije, ki nam je na voljo, ampak zgolj osnovno funkcionalnost. Raba interaktivnih naprav je omejena na osnovne funkcije, treba je nadgraditi znanje, da olajšamo uporabo naprav in izboljšamo izobraževalni proces, pomanjkljive osnovne digitalne kompetence za suvereno uporabo naprav.

Za izboljšavo izobraževalnega procesa na VIZ z uporabo digitalnih tehnologij želimo:

  • Opolnomočiti vse zaposlene za uporabo IKT naprav in programske opreme.
  • Naučiti učence pravilno uporabljati naprave.
  • Zagotoviti več naprav za uporabo med poukom.
  • Opremiti učilnice za pouk z uporabo IKT naprav.

Določili smo strateške cilje, ki jih želimo doseči z vključitvijo v projekt:

  • Pridobitev novih digitalnih veščin za zaposlene.
  • Učenje pravilnega ravnanja z IKT opremo (zaposleni in učeči).
  • Uporaba IKT kot orodje ne pa sredstvo za animacijo.

Če smo dosegli cilje, bomo preverili z ponovno samoevalvacijo čez 1 leto, da vidimo kolikšen napredek je možen v enem letu, nato bomo nadaljevali z samoevalvacijami z večjim časovnim razmakom (npr. 1 krat na 3 leta).

Določili smo še ključne elemente digitalne strategije za naš VIZ: Digitalna pismenost, interaktivni pouk, pravila šolskega reda s področja uporabe IKT opreme, smernice za uporabo zaslonov pri mladostnikih.

Nadaljevali smo z reševanjem drugega dela—Uporaba spletnih učnih okolji na VIZ.

Ugotovili smo, da so se spletna učna okolja uporabljala predvsem v času pouka na daljavo, med navadnim poukom se uporabljajo samo nekajkrat na mesec predvsem za predmetno stopnjo, računalništvo in angleščino.

Večina zaposlenih je veščih pri uporabi spletnih učnih okolij, nekateri potrebujejo dodatno izobraževanje, da izpopolnijo veščine. ugotovili smo, da moramo začeti uporabljati učna okolja za spremljanje dela učencev, sodelovanje in soustvarjanje, medvrstniško vrednotenje.

V tretjem delu—Reflektivna praksa posameznega člana, smo si izbrali močnejša področja članov delovne skupine.

(Skupno 8 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost