041 619 125 info@os-vipava.si

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana  je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Ob zagotavljanju ustreznega psihofizičnega  razvoja, zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo  na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na  zdravje v odrasli dobi. 

Okusov je verjetno toliko, kolikor je tistih, za katere pripravljamo hrano. Zato vsem vedno ne  moremo ustreči.  

Pri načrtovanju prehrane moramo upoštevati Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah ter želje otrok in mladostnikov do te mere, da je prehrana  zdravstveno ustrezna ter sestavljena po strokovnih smernicah, pestro sestavo jedilnikov,  priporočila glede pogostnosti uživanja priporočenih živil, hranilno bogato hrano z dovolj  svežega sadja in zelenjave, zadostno količino tekočin ali napitkov, priporočila glede uživanja  odsvetovanih, hranilno revnih živil, kakovost ponudbe in nabavo živil, ki poteka v skladu z  Zakonom o javnih naročilih, ustrezno organizacijo prehrane z vsemi obroki glede na čas  oziroma trajanje pouka. Obroki so obogateni zaradi Šolske sheme. 

Pomembne so predvsem uravnotežene kombinacije pestro izbranih živil v obrokih. Na ta  način lahko upoštevamo tako želje otrok kakor tudi strokovne smernice glede energijsko hranilne in kakovostne sestave ter splošne zdravstvene ustreznosti ponujenih obrokov. 

V skladu z Zakonom o šolski prehrani v šolskem letu 2020/21 sem izvedla anketo, s katero  sem preverila stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko malico in kosilom. 

ANALIZA ANONIMNEGA SPLETNEGA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA O ŠOLSKI MALICI IN  KOSILU V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

Letošnje šolsko leto me je zanimalo, kako so učenci in starši seznanjeni in zadovoljni s šolsko  prehrano. Prosila pa sem jih tudi za predloge, katere jedi bi še vključili v šolsko prehrano.  Na vprašalnik so odgovarjali starši oziroma skrbniki otrok od 1. do 9. razreda in učenci od  vključno 4. do 9. razreda.

Na izpolnjevanje anketnega vprašalnika se je odzvalo 12 % staršev (66 staršev od 567 učencev) in 75% učencev (281 učencev od 4. do 9. razreda). 

Analiza ankete o šolski malici in kosilu 2020/21 – starši in skrbniki  

Iz navedenega sem razbrala, da slabi dve tretjini staršev pozna šolski jedilnik (71,2%), 80,3%  vpraša otroka, kakšen je jedilnik, 15,2% ga pogleda na spletni strani šole ter 72,7% staršev se  z otrokom pogovarja o šolski prehrani.  

Dobra polovica (59,1%) otrok zajtrkuje vsak dan, 19,7% pa občasno. 

80,3% staršev meni, da na šoli sledimo načelom zdravega prehranjevanja. Dve tretjini  (71,2%) jih ocenjuje, da je vključenega dovolj sadja in zelenjave. 

25,8% jih meni, da je obrok malice premajhne in 24,2% , da za kosilo dobijo premalo. 

Iz predlogov novih živil in jedi je razvidno slabo poznavanje jedilnika (večina predlaganih  jedi je občasno že vključenih v jedilnik) ter neozaveščenost glede pravilne sestave jedilnikov. 

Starši so kuharsko osebje in prehrano pohvalili, da je hrana dobra oz. odlična in da popolnoma zaupajo njihovi usposobljenosti. Na splošno so starši zadovoljni s šolsko  prehrano. 

1. Analiza ankete – šol.m., kosilo 2020-21 – starši in skrbniki

Anketa o šolski malici in kosilu 2020/21 – učenci 

Na osnovi odgovorov ugotavljam, da 18,5% učencev ne zajtrkuje, 52,7% jih zajtrkuje vsak  dan, 28,8% pa občasno. 51,2% jih meni, da šolska malica ne nadomesti izpuščenega zajtrka. Samo tretjina (32,7%) učencev vedno poje celoten obrok, 59.4% skoraj vedno. 11% jih meni,  da za šolsko malico ne dobijo dovolj velikega obroka. 

Navajajo, da za šolsko malico najraje jejo energijsko gosta živila (pica, rogljiček, hrenovke,  nutella,…) Ta živila imajo največkrat visok delež maščob in sladkorja zato so na jedilniku  občasno in v kombinaciji s sadjem ali zelenjavo.  

Za kosilo pa so jim všeč juhe, testenine, ocvrtki, njoki, krompir, zelenjava,… 

Po njihovem mnenju je na jedilniku dovolj (74%) sadja in zelenjave in oboje uživajo večkrat  dnevno (41,3%). 

Od pijač imajo najraje 100% sokove (56,9%), najmanj pa jim je všeč razredčen 100% sok  (10%). Večkrat si želijo čokoladno mleko (38,4%).

Menijo, da se samo 33,8% učencev pri jedi obnaša primerno. Nekulturno obnašanje jih zelo  moti (metanje hrane, igranje s hrano, polivanje, cmokanje, riganje, kričanje, govorjenje s  polnimi usti, umazane mize od hrane,…) 

Rezultati ankete kažejo, da sta šolska malica in kosilo učencem všeč. Pohvalili so hrano,  okusnost hrane, raznolikost, kuharice, velikost porcij, čistočo,… Vsem okusom pa je vedno  nemogoče ustreči.  

Glede na to, da je potrebno pri načrtovanju šolske prehrane v skladu s Smernicami zdravega  prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah upoštevati tako načela zdravega  prehranjevanja, kot tudi želje otrok glede prehranjevanja, bomo tudi v prihodnje učencem  ponudili živila, ki si jih želijo, torej energetsko bolj gosta živila, vendar v omejeni količini in v  kombinaciji s priporočenimi živili. 

1. Analiza anketa – šol. m., kosilo 2020-21 – učenci

Vsekakor se bomo še naprej trudili oblikovati jedilnike za šolsko prehrano, da bomo  zadovoljili željam večine učencev ob čim večjem možnem upoštevanju Smernic zdravega  prehranjevanja. 

Prilagam primere naših krožnikov. 

 Tina Bevk, organizator šolske prehrane  

 

(Skupno 180 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost