041 619 125 info@os-vipava.si
  1. razred: UČBENIKI – IZPOSOJA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA
PREDMET NASLOV ZALOŽBA

Slovenščina:

LILI IN BINE 2. Učbenik za slovenščino

 

ROKUS-KLETT

 

LILI IN BINE 2. Berilo ROKUS-KLETT

 

  1. razred: UČBENIKI – IZPOSOJA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA
PREDMET NASLOV ZALOŽBA

Slovenščina:

LILI IN BINE 3. Učbenik za slovenščino ROKUS-KLETT

 

LILI IN BINE 3. Berilo

 

ROKUS-KLETT

Spoznavanje okolja:

LILI IN BINE 3. Učbenik za spoznavanje okolja

 

 

ROKUS-KLETT

 

Likovna umetnost:

UPORABA V ŠOLI:

LIKOVNE IGRARIJE 3. Učbenik (prva izdaja)

 

DEBORA

 

  1. RAZRED: UČBENIKI – IZPOSOJA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA
PREDMET NASLOV ZALOŽBA

Slovenščina:

RADOVEDNIH PET. Berilo 4

 

ROKUS-KLETT

 

RADOVEDNIH PET. Slovenščina 4, učbenik

 

ROKUS-KLETT

Angleščina:

SUPER MINDS 1. Student’s book, učbenik

 

ROKUS-KLETT

 

Matematika:

SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, učbenik

 

DZS

Družba:

RADOVEDNIH PET. Družba 4, učbenik

 

UPORABA V ŠOLI:

DRUŽBA IN JAZ, ATLAS

ROKUS-KLETT

 

MODRIJAN

Naravoslovje in tehnika:

OD MRAVLJE DO SONCA 1, učbenik,

PRENOVLJENA IZDAJA

 

MODRIJAN

Glasbena umetnost:

RADOVEDNIH PET. Glasbena umetnost 4, učbenik

 

ROKUS-KLETT

 

  1. RAZRED: UČBENIKI – IZPOSOJA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA
PREDMET NASLOV ZALOŽBA
Slovenščina: RADOVEDNIH PET. Berilo 5 ROKUS-KLETT
  RADOVEDNIH PET. Slovenščina 5, učbenik ROKUS-KLETT
Angleščina: SUPER MINDS 2. Student’s book, učbenik ROKUS-KLETT
Matematika: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik, PRENOVLJENA IZDAJA

 

DZS

Družba:

RADOVEDNIH PET. Družba 5, učbenik

 

UPORABA V ŠOLI:

DRUŽBA IN JAZ, ATLAS

ROKUS-KLETT

 

MODRIJAN

Naravoslovje in tehnika: OD MRAVLJE DO SONCA 2, učbenik, PRENOVLJENA IZDAJA MODRIJAN

Gospodinjstvo:

 

GOSPODINJSTVO ZA VSAK DAN, učbenik ROKUS-KLETT
Glasbena umetnost: RADOVEDNIH PET. Glasbena umetnost 5, učbenik ROKUS-KLETT
Likovna umetnost:

UPORABA V ŠOLI:

LIKOVNO IZRAŽANJE 5, učbenik (prva izdaja)

DEBORA

 

  1. RAZRED: UČBENIKI – IZPOSOJA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

PREDMET

NASLOV

 

ZALOŽBA

Matematika: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik, PRENOVLJENO

 

ROKUS-KLETT

Angleščina: MESSAGES 1, NEW EDITION, učbenik ROKUS-KLETT
Naravoslovje: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1, učbenik, PRENOVLJENO, 2012

 

DZS

Geografija: RAZISKUJEM ZEMLJO 6 – NOVO POTOVANJE, učbenik

 

ROKUS-KLETT

Zgodovina:

 

RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik, PRENOVLJENO

 

ROKUS-KLETT

Gospodinjstvo: GOSPODINJSTVO 6, učbenik MLADINSKA KNJIGA
Glasbena umetnost: GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik, PRENOVLJENO (z dodatkom)

 

ROKUS-KLETT

Likovna umetnost LIKOVNO IZRAŽANJE 6, učbenik za likovno umetnost v 6. razredu, PRENOVLJENA IZDAJA

 

DEBORA

Tehnika in tehnologija:

UPORABA V ŠOLI:

S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učbenik (prva izdaja)

 

IZOTECH

DODATNA GRADIVA

Matematika: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, zbirka nalog za matematiko, 2 dela

 

ROKUS-KLETT

 

  1. RAZRED: UČBENIKI – IZPOSOJA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

PREDMET

NASLOV

 

ZALOŽBA

Matematika: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik, PRENOVLJENO, 2012 ROKUS-KLETT
Angleščina: MESSAGES 2, NEW EDITION, učbenik ROKUS-KLETT
Naravoslovje: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, učbenik, PRENOVLJENO, 2013 DZS
Geografija: GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE, učbenik MODRIJAN
Zgodovina:

RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, učbenik, POSODOBLJENO, 2012

(z dodatkom po prenovljenem UN)

 

ROKUS-KLETT

Državljanska in domovinska kultura ter etika:

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA 7, učbenik,

NOVA IZDAJA 2018

 

i2

Glasbena umetnost:

GLASBA DANES IN NEKOČ 7,

učbenik, PRENOVLJENO (z dodatkom)

 

ROKUS-KLETT

Likovna

umetnost: 

LIKOVNO IZRAŽANJE 7, učbenik za likovno umetnost v 7. razredu, PRENOVLJENA IZDAJA

 

KARANTANIJA

Tehnika in tehnologija:

UPORABA V ŠOLI:

S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik (prva izdaja)

 

IZOTECH

IZBIRNI   PREDMETI UPORABA V ŠOLI  
Prehrana: V. Koch: SODOBNA PRIPRAVA HRANE, učbenik MODRIJAN
Računalništvo: R. Wechtersbach, S. Žust: RAČUNALNIŠTVO, učbenik za izbirne predmete, IZDAJA 2008

 

SAJI

Obdelava

gradiv – les:

 

Z. Pucner: OBDELAVA GRADIV – LES, učbenik (prva izdaja)

 

IZOTECH

Astronomija, SLZ M. Prosen, M. Vehovec: OD ZEMLJE DO SONCA, učbenik za izbirni predmet

 

JUTRO

DODATNA GRADIVA

Matematika:

SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, zbirka nalog za matematiko,

2 dela (prva izdaja)

 

ROKUS-KLETT

 

  1. RAZRED: UČBENIKI – IZPOSOJA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

PREDMET

NASLOV

 

ZALOŽBA

Matematika: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK  8, učbenik, PRENOVLJENO, 2012 ROKUS-KLETT
Angleščina: MESSAGES 3, NEW EDITION, učbenik ROKUS-KLETT
Geografija:                    GEOGRAFIJA AFRIKE IN NOVEGA SVETA, učbenik, IZDAJA 2010 MODRIJAN
Zgodovina: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik, POSODOBLJENO, 2012 ROKUS-KLETT
Biologija: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik, IZDAJA 2013 DZS
Fizika: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik,  PRENOVLJENO, IZDAJA 2012 MODRIJAN
Glasbena umetnost:

GLASBA DANES IN NEKOČ 8,

učbenik, prenovljeno – z dodatkom po prenovljenem UN

ROKUS-KLETT

 

 

Kemija:

MOJA PRVA KEMIJA, učbenik za 8. in 9. razred, PRENOVLJENO, 2014

UPORABA V ŠOLI:

A. Kornhauser, M. Frazer: POGLED V KEMIJO 8, učbenik

A. Kornhauser, M. Frazer: PERIODNI SISTEM – OKNO V RAZUMEVANJE SNOVI

MODRIJAN

 

 

CZ

MLADINSKA KNJIGA

Tehnika in tehnologija:

UPORABA V ŠOLI:

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8,  učbenik (prva izdaja)

 

IZOTECH

Likovna

umetnost:

Uporabljamo spletni učbenik:

 http://eucbeniki.sio.si/lum8/index.html

– LIKOVNA UMETNOST 8, i-učbenik za likovno umetnost v 8. razredu osnovne šole

 

Zavod RS za

šolstvo

IZBIRNI PREDMETI UPORABA V ŠOLI  
Prehrana: V. Koch: SODOBNA PRIPRAVA HRANE, učbenik MODRIJAN
Računalništvo: R. Wechtersbach, S. Žust: RAČUNALNIŠTVO, učbenik za izbirne predmete, IZDAJA 2008

 

SAJI

Obdelava gradiv –

umetne mase

OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI, učbenik za izbirni predmet (prva izdaja)

 

IZOTECH

 

DODATNA GRADIVA

Matematika: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8,  zbirka nalog za matematiko, 2 dela (prva izdaja)

 

ROKUS-KLETT

 

  1. RAZRED: UČBENIKI – IZPOSOJA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

 

PREDMET NASLOV ZALOŽBA
Matematika: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik, PRENOVLJENO, 2013 ROKUS-KLETT
Angleščina: MESSAGES 4, NEW EDITION, učbenik ROKUS KLETT
Zgodovina: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik, PRENOVLJENO, 2013 ROKUS-KLETT
Geografija: GEOGRAFIJA SLOVENIJE, učbenik, PRENOVLJENO, 2012 MODRIJAN
Fizika: MOJA PRVA FIZIKA 2, učbenik, PRENOVLJENO, 2013 MODRIJAN
Kemija:

SVET KEMIJE 9, OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE,

učbenik, 2. izd.

UPORABA V ŠOLI:

A. Kornhauser, M. Frazer: POGLED V KEMIJO 9, učbenik

JUTRO

 

 

 

MKZ

Biologija: SPOZNAVAM ŽIVI SVET, učbenik, IZDAJA 2013 DZS

Glasbena

umetnost:

GLASBA DANES IN NEKOČ 9, učbenik,

PRENOVLJENA IZDAJA

ROKUS-KLETT

 

Likovna

umetnost:

Uporabljamo spletni učbenik:

http://eucbeniki.sio.si/lum9/index.html

– LIKOVNA UMETNOST 9,
i-učbenik za likovno umetnost v 9. razredu osnovne šole

 

Zavod RS za šolstvo

IZBIRNI PREDMETI UPORABA V ŠOLI  
Računalništvo:

RAČUNALNIŠTVO, učbenik za izbirne predmete,

IZDAJA 2008

 

SAJI

Rastline in človek: ČLOVEK IN RASTLINE, učbenik za izbirni predmet rastline in človek v  7. ali 8. ali 9. razredu

 

TZS

Obdelava gradiv – kovine

OBDELAVA GRADIV – KOVINE, učbenik za izbirni predmet

(prva izdaja)

 

IZOTECH

 

DODATNA GRADIVA

Matematika:

SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9,  zbirka nalog za matematiko,

2 dela (prva izdaja)

 

ROKUS-KLETT

 

Seznam v PDF obliki.

 

 

 

(Skupno 631 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost