041 619 125 info@os-vipava.si

Nadarjeni učenci

Zakon o osnovni šoli v 11. členu opredeljuje nadarjene učence in delo z njimi.

Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

Leta 1999 je strokovni svet Republike Slovenije  za splošno izobraževanje je sprejel koncept: »Odkrivanje in delo z nadarjenimi v devetletni osnovni šoli«, po katerem šole izvajajo predpisane postopke. V konceptu so opredeljene značilnosti nadarjenih učencev:

  • Miselno-spoznavno področje: razvito divergentno in logično mišljenje, nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin in smisel za humor.
  • Učno-storilnostno področje: široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato besedišče, hitro branje, spretnost v eni od umetniških dejavnosti, motorična spretnost in vzdržljivost.
  • Motivacija: visoke težnje, želje in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in močno izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, uživanje v dosežkih.
  • Socialno-čustveno področje: nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za organizacijo, empatičnost.

Delo za nadarjenimi učenci na naši šoli

Učence, ki izstopajo po svojih sposobnostih opazujejo in spremljajo učitelji vsako šolsko leto. Ob koncu šolskega leta zberemo ta opažanja in na zaključnih konferencah se odločimo, katere učence predlagamo, da bi šli v naslednjem šolskem letu skozi postopek za identifikacijo nadarjenih učencev.

V jeseni starše teh otrok seznanimo s postopkom identifikacije in jih prosimo za soglasje.

Potem se izvede predpisane postopke. Evidentirani učenci rešujejo dva testa ( test ustvarjalnosti in test sposobnosti – testiranje izvede in ovrednoti šolska psihologinja Alenka Čehovin).  Učitelji, ki so učili te učence v preteklem letu in učitelji, ki jih učijo v tem šolskem letu pa izpolnjujejo predpisano lestvico (ocenjujejo nadarjenost na učnem, voditeljskem, telesno – gibalnem, tehničnem,  literarnem, dramskem,  glasbenem in likovnem področju). Predpisani so kriteriji, ki jih mora učenec doseči vsaj na enem področju (testu ali eni podlestvici). Na konferenci ob polletju se pogovorimo, kateri učenci so bili identificirani kot nadarjeni učenci in na katerih področjih.

Razgovore z vsemi  učenci in njihovimi starši izpelje psihologinja v mesecu februarju. Pogovorijo se o rezultatih in nadaljnjem delu.

Učitelji so vsako leto obveščeni, kateri učenci so bili prepoznani kot nadarjeni učenci, tako da lahko izvajajo individualizacijo med poukom. Za dodatne programe pa je  zadolžen koordinator za delo z nadarjenimi učenci.

Koordinator za delo z nadarjenimi učenci je Andreja Jamšek.

 

(Skupno 546 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost