Select Page

Diaprojekcija

Koledar dogodkov

september 2020
PTSČPSN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
« Avg   Okt »

Svet šole

SESTAVA SVETA ŠOLE OŠ VIPAVA, mandatno obdobje 11. 6. 2017 do 10. 6. 2021

Predstavniki ustanovitelja:
Božo Fajdiga
Aleš Kete
Marko Česnik

Predstavniki staršev:
Simona Kopatin
Vlasta Lozej
Klavdija Natlačen

Predstavniki delavcev šole:
Irena Božič
Andreja Likar Ivanov
Maruška Rojc
Sonja Simonič Puc
Tanja Tomažič

Predsednik Sveta šole:  Andreja Likar Ivanov

Podpredsednik Sveta šole: Marko Česnik
E-pošta: svet.sole@os-vipava.si

 

Zakonska določila
Svet šole je zakonsko opredeljen v 46., 47., in 48. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).
Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

(Skupno 325 obiskov, današnjih obiskov 1)