041 619 125 info@os-vipava.si

Zaposleni

Ime in priimekPoučujeElektronski naslov
ANA KOBALDKE, ZGOana.kobal@os-vipava.si
ANDREJA JAMŠEKGEO, PBandreja.jamsek@os-vipava.si
ANDREJA LIKAR IVANOVrazredni pouk, vodja PŠ Podnanosandreja.likar.ivanov@os-vipava.si

ANDREJA PREMRL PROSENSLJandreja.premrl.prosen@os-vipava.si
ANDREJKA TROŠT PIŽENTNŠP, ŠSP,PLE , ŠPOandrejka.trost.pizent@os-vipava.si
ANITA ČUJEC
(ODSOTNA)
razredni poukanita.cujec@os-vipava.si
ANITA HROVATINrazredni poukanita.hrovatin@os-vipava.si
ANJA ZALETELJrazredni poukanja.zaletelj@os-vipava.si
BARBARA ANA FUŽIR SCHARTPB, SLJ za učence tujcebarbara.fuzir@os-vipava.si
tereza.dolenc.rebek@os-vipava.si
BARBARA KODELJA PAVLINNAR, GOS, SPH, BIObarbara.kodelja.pavlin@os-vipava.si
BOJAN CEROVACračunalničarbojan.cerovac@os-vipava.si
BOŽA PANGERCRVT, MAT, pomočnica ravnateljice boza.pangerc@os-vipava.si
BREDA ŽVOKELJrazredni poukbreda.zvokelj@os-vipava.si
DARIJA BAJIĆrazredni poukdarija.bajic@os-vipava.si
DAŠA ČERNIGOJrazredni poukdasa.cernigoj@os-vipava.si
ELENA CURK
razredni poukelena.curk@os-vipava.si
ELENA KODRE NABERGOJZGO, PB, ISPelena.kodre.nabergoj@os-vipava.si
HANA JERONČIČTJA, PBhana.jeroncic@os-vipava.si
IVAN IVANOVŠPO, ŠZZ, NŠP, SŠP, IŠPivan.ivanov@os-vipava.si
JANJA NUSDORFER NEDELJKOVIČMATjanja.nusdorfer.nedeljkovic@os-vipava.si
KAJA PRAPROTNIKGUM, OPZ, MPZkaja.praprotnik@os-vipava.si
KARIN ČRNIGOJ MAT, PBkarin.crnigoj@os-vipava.si
KATARINA KORENOGL, OGK, OGU, TIT, MATkatarina.koren@os-vipava.si
KATARINA VITEŽNIKrazredni poukkatarina.viteznik@os-vipava.si
KRISTINA KOVAČknjižničarkakristina.kovac@os-vipava.si
KRISTINA LAVRENČIČLUM, LS1, LS2, LS3, PB, NUMkristina.lavrencic@os-vipava.si
KRISTINA VANCETADrugi strokovni delavec v 1. razredu, PBkristina.vanceta@os-vipava.si
LARA ŽABARrazredni pouklara.zabar@os-vipava.si
LUCIJA PREMRLLUM, PB, NUMlucija.premrl@os-vipava.si
MAJA FUNATJA, N1Amaja.funa@os-vipava.si
MARICA KOBALPBmarica.kobal@os-vipava.si

MARIJA NABERGOJrazredni pouk, PBmarija.nabergoj@os-vipava.si
MARJANA ORBANIĆrazredni pouk, PBmarjana.orbanic@os-vipava.si
MARJANA PODOBNIKrazredni poukmarjana.podobnik@os-vipava.si
MARUŠKA ROJCII1, II2, II3, ŠI1, ŠI2, ŠI3, PBmaruska.rojc@os-vipava.si
MATEJA KREČIČsvetovalna delavka, JV, PBmateja.krecic@os-vipava.si
MIRJAM GORIČAN ŠTIMECrazredni poukmirjam.gorican.stimec@os-vipava.si
MITJA LAVRENČIČvarstvo vozačev, začasni spremljevalecmitja.lavrencic@os-vipava.si
MOJCA HABIČsvetovalna delavkamojca.habic@os-vipava.si
MOJCA PEVMAT, ravnateljicamojca.pev@os-vipava.si
MOJCA ŠČEKrazredni poukmojca.scek@os-vipava.si
NADJA KOMPARArazredni pouknadja.kompara@os-vipava.si
NADJA RODMAN KORADINrazredni pouknadja.rodman.koradin@os-vipava.si
NATALJA MARCrazredni pouknatalja.marc@os-vipava.si
NELI MARKOČIČTIT, NTEneli.markocic@os-vipava.si
NINA ŠULENTATJAnina.sulenta@os-vipava.si
PETRA BATAGELJNŠP, ŠZZ, ŠPO, PLE, IŠPpetra.batagelj@os-vipava.si
PETRA PREMRLTJApetra.premrl@os-vipava.si
PETRUŠKA VELIKONJAučna pomoč učencevpetruska.velikonja@os-vipava.si
POLONA FAJDIGAPBpolona.fajdiga@os-vipava.si
POLONCA VIRANT
(ODSOTNA)
razredni poukpolonca.virant@os-vipava.si
ROBERT KRAŠNAPBrobert.krasna@os-vipava.si
SAMO JAMŠEKFIZ, KEM, astronomijasamo.jamsek@os-vipava.si
SARA FURLANrazredni pouk, vodja PŠ Vrhpoljesara.furlan@os-vipava.si
SILVIJA MAKOVECpomočnica ravnateljicesilvija.makovec@os-vipava.si
SONJA SIMONIČ PUCTJAsonja.simonic.puc@os-vipava.si
TANJA TOMAŽIČrazredni pouktanja.tomazic@os-vipava.si
TEA FURLANSLJtea.furlan@os-vipava.si
TINA BEVKGOS, BIO, NAR, NPH, organizator šolske prehrane, laboranttina.bevk@os-vipava.si
TINA BLAŽKOROM MME, MAT, NRA, UBEtina.blazko@os-vipava.si
TJAŠA KOBAL razredni pouktjasa.kobal@os-vipava.si
URŠKA KUMARSLJurska.kumar@os-vipava.si
VANJA KRAPEŽrazredni poukvanja.krapez@os-vipava.si
VERONIKA GOMIZELJ (ODSOTNA) TJAveronika.gomizelj@os-vipava.si
VESNA ŽVANUTPB, drugi strokovni delavec v 1. razreduvesna.zvanut@os-vipava.si
VIDA TROŠTrazredni poukvida.trost@os-vipava.si

(Skupno 15.096 obiskov, današnjih obiskov 3)
Dostopnost