041 619 125 info@os-vipava.si

Učenke in učenci, spoštovani starši.

Počitnice se bodo kmalu končale in prišel bo čas, ko boste drage učenke in učenci spet, nekateri prvič prestopili šolski prag.

Zagotovo vas že zanima, kdo bo vaš razrednik, sorazrednik, kdo bodo vaši sošolci.

Starši prvošolčkov ste obvestilo o oddelku in datumu prvega roditeljskega sestanka že prejeli. Ob prehodu iz podružnic na matično šolo moramo na novo oblikovati oddelke šestega razreda. Sestava oddelkov ni čisto preprosta, saj moramo pri tem upoštevati številne dejavnike. Tako smo pri sestavi oddelkov upoštevali:

  • želje učencev s kom želijo biti v oddelku,
  • predloge razrednikov petega razreda,
  • organizacijo pri izvajanju dodatne strokovne pomoči za učence,
  • normative za izvajanje programa osnovne šole,
  • kraj bivanja.

Starši šestošolcev boste obvestilo o oddelku prejeli po elektronski pošti (eAsistentu).

V primeru prepisa med oddelki, morate utemeljeno prošnjo poslati na elektronski naslov svetovalne delavke Mojce Habič (mojca.habic@os-vipava.si). Prošnjo pošljite najpozneje do torka, 30. 8. 2022. Prehod med oddelki je mogoč le v primeru, da se normativi ne porušijo.

Razredniki in sorazredniki v naslednjem šolskem letu bodo:

RAZRED RAZREDNIK SORAZREDNIK/DRUGI STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU
6. a TEA FURLAN BARBARA KODELJA PAVLIN
6. b JANJA NUSDORFER NEDELJKOVIČ KATARINA KOREN
6. c HANA JERONČIČ PETRA PREMRL/VERONIKA GOMIZELJ
7. a SONJA SIMONIČ PUC NELI MARKOČIČ
7. b ANA KOBAL SVETOVALNA SLUŽBA*
7. c NINA ŠULENTA KARIN ČRNIGOJ/TINA BLAŽKO
8. a ANDREJKA TROŠT PIŽENT KRISTINA LAVRENČIČ
8. b SAMO JAMŠEK UČITELJ GEOGRAFIJE/ANDREJA JAMŠEK
8. c TINA BEVK MARUŠKA ROJC
9. a PETRA BATAGELJ KAJA PRAPROTNIK
9. b IVAN IVANOV ANDREJA PREMRL PROSEN
9. c ELENA KODRE NABERGOJ URŠKA KUMAR
     
1. a TANJA TOMAŽIČ KRISTINA VANCETA
1. b LARA ŽABAR VESNA ŽVANUT
2. a NADJA KOMPARA  
2. b ELENA CURK  
3. a DARIJA BAJIĆ  
3. b ANJA ZALETELJ  
4. a NADJA RODMAN KORADIN  
4. b VIDA TROŠT  
5. a MAJA ŠAPLA  
5. b MARJETA KRIŽNIČ  
     
1. v DAŠA ČERNIGOJ  
2. v BREDA ŽVOKELJ  
3. v MIRJAM GORIČAN ŠTIMEC  
4. v MOJCA ŠČEK  
5. v SARA FURLAN  
     
1. p ANITA HROVATIN  
2. p TJAŠA KOBAL  
3. p MARJANA PODOBNIK  
4. p KATARINA VITEŽNIK  
5. p ANDREJA LIKAR IVANOV  
     
1. 2. g NATALIJA MARC  
4. 5. g VANJA KRAPEŽ  

*V primeru odsotnosti razredničarke bo delo razredničarke opravljala ena od svetovalnih delavk.

Novo šolsko leto bomo začeli v šoli, organizacija bo podobna tisti pred dobrima dvema letoma. Pouk na razredni stopnji bomo izvajali v matičnih učilnicah, na predmetni stopnji se bodo učenci selili iz učilnice v učilnico.

Urnik prvega šolskega dne bo nekoliko drugačen. Prvi dve uri bodo učenci z razrednikom, nato bo sledil pouk po urniku. Urnik za prvi šolski dan za razredno stopnjo si lahko ogledate na povezavi https://tinyurl.com/urnik1922. Predmetna stopnja lahko do urnika dostopa TUKAJ.

  1. 9. 2022 bomo organizirali podaljšano bivanje, učenci bodo imeli na šoli možnost malice in kosila. Ker prvošolci pridejo v šolo pozneje, prvi dan jutranjega varstva ne bo.

Prvi šolski dan zaključimo nekoliko prej, zato bo ta dan organiziran samo prvi odvoz učencev. Časovnica prevozov s strani izvajalca prevozov še ni potrjena. Takoj, ko jo bomo prejeli, bomo pripravili tudi obvestilo in ga objavili na šolski spletni strani.

Šolski zvonec bo zvonil ob isti uri kot v lanskem šolskem letu. Časovna razporeditev ur je objavljena tudi na spletni strani šole https://www.os-vipava.si/ucenci/solski-zvonec/.

Prvi (in tudi ostale šolske dni) dan naj učenci v šolo prinašajo copate za preobuvanje. V garderobi se preobujejo v šolske (hišne) copate. Po šoli se ne gibljejo v istih copatih, v katerih so prišli v šolo.

Učenci matične šole in PŠ Podnanos naj s sabo prinašajo tudi ključe za garderobne omarice. Učenci 3. razreda matične šole in šestošolci bodo ključe prejeli prvi šolski dan. V primeru izgube ključa, se starši obrnite na pomočnico ravnateljice Silvijo Makovec.

Začetek novega šolskega leta bo po sedaj znanih informacijah brez mask in tudi brez samotestiranja v šoli. Samotestiranje je prostovoljno in se izvaja v domačem okolju. Ministrstvo za zdravje bo za vsakega učenca zagotovilo 10 testov na mesec. Teste dobite v lekarni, ob prevzemu pokažite tudi kartico zdravstvenega zavarovanja. Testi bodo na voljo od 29. 8. 2022. Na podlagi okrožnice predlagamo, da najprej porabite teste prevzete v lanskem šolskem letu.

Če bodo razmere take kot sedaj, bomo roditeljske sestanke in pogovorne ure izvajali v živo. Zato vam že sedaj svetujemo, da se udeležujete tako roditeljskih sestankov kot tudi pogovornih ur. Razpored pogovornih ur bo objavljen na spletni strani šole. Svetujemo tudi, da šolske stvari urejate na pogovornih urah in elektronsko pošto uporabljate le izjemoma. Izkušnje so nas naučile, da osebna komunikacija in pogovor v živo ne moreta nadomestiti komunikacije po elektronskih medijih.

Vsem učencem želim uspešno in zdravo šolsko leto. Naj bo polno prijetnih trenutkov, nepozabnih šolskih dogodivščin in spodbudnih uspehov.

Lepo vas pozdravljam in se veselim ponovnega srečanja.

Mojca Pev

ravnateljica

(Skupno 1.749 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost