041 619 125 info@os-vipava.si

Drage učenke in učenci, spoštovani starši in učitelji.

V začetku meseca maja na vseh slovenskih osnovnih šolah poteka nacionalno preverjanje znanja. NPZ je obvezno za vse šestošolce in za vse devetošolce.

  • Datumi NPZ

Učenci odgovornost do NPZ pokažejo tudi tako, da na dan pisanja s sabo v šolo prinesejo ustrezne pripomočke. Učenci so na različne načine seznanjeni s pripomočki (obvestilo na šolski TV, obvestilo učitelja, obvestilo na spletni strani in obvestilo staršem). Še vedno pa se vsako leto zgodi, da nekaj učencev k pisanju pride brez pripomočkov. Zato dovoljene pripomočke pri posameznem predmetu pošiljam tudi v tem dokumentu. 

4. maj 2023: slovenščina (6. in 9. razred)

Dovoljeni pripomočki za 6. in za 9. razred slovenščina:

8. maj 2023: matematika (6. in 9. razred)

Dovoljeni pripomočki za 6. razred matematika:

Dovoljeni pripomočki za 9. razred matematika:

10. maj 2023: angleščina (6. razred) in domovinska in državljanska kultura in etika (9. razred)

Dovoljeni pripomočki za 6. razred angleščina:

Dovoljeni pripomočki za 9. razred domovinska in državljanska kultura in etika:

Na dan pisanja NPZ pridejo učenci v šolo kot običajno. Ob osmi uri preverijo na seznamu, v kateri učilnici pišejo NPZ, nato skupaj z učiteljem odidejo v učilnice in sledijo navodilom, ki jih bodo prejeli od nadzornega učitelja. Čas pisanja NPZ je 60 minut. Po zaključku pisanja NPZ sledi pouk po ustaljenem urniku.

  • Vpogledi in poizvedbe ter obvestila

Vpoglede bodo skupaj z učenci na šoli pripravili učitelji. Organizirani bodo v okviru rednega pouka.

Starši do dosežkov svojih otrok lahko dostopate s šifro učenca in njegovo EMŠO številko na spletni strani https://npz.ric.si. Učenec bo šifro prejel prvi dan pisanja NPZ in jo uporabi za vpogled pri vseh predmetih. Prinesel jo bo domov iz šole. 

Šola bo za starše pripravila tudi vpogled v učenčeve dosežke. O datumu in uri vpogleda vas bomo obvestili naknadno. Datumi za vpogled bodo organizirani v skladu s koledarjem NPZ (glej spodnje datume). Vpogled bo na šoli organiziran en dan v popoldanskem času. 

  • Pomembni datumi za šestošolce

6. junij 2023
RIC posreduje šolamovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu
Seznanitev učencev6. razreda z dosežki NPZ

Od 6. do 8. junija 2023
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

16. junij 2023
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu

23. junij 2023
Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

 

  • Pomembni datumi za devetošolce

31. maj 2023
RIC posreduje šolamovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu
Seznanitev učencev9. razreda z dosežki NPZ

Od 31. maja do 2. junija 2023
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

12. junij 2023
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

15. junij 2023
Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda

Rezultati NPZ res niso ocenjeni s številčnimi ocenami. Ovrednoteni pa so s točkami in odstotki. Učenje za znanje nam omogoča, da razvijamo različne spretnosti, kot so kritično razmišljanje, reševanje problemov, ustvarjalnost in samostojnost. Poleg tega nam omogoča, da pridobivamo nove informacije in razširjamo svoje znanje na različnih področjih. Če se učimo samo za ocene, se fokusiramo na kratkoročni cilj in pogosto prezremo pomembne vidike učenja, ki bi nam lahko koristili v prihodnosti.

Šestošolcem in devetošolcem želimo veliko znanja in sreče pri reševanju preizkusov.

Mojca Pev, ravnateljica

(Skupno 273 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost