041 619 125 info@os-vipava.si

Razvojna naloga Formativno spremljanje

Pri sodobnem pouku je starejši in bolj uveljavljen, normativni način, ki temelji predvsem na merljivosti končnega znanja, zapostavlja pa samo procesno znanje torej  sam proces, potek učenja.  Normativni način je objektiven, pomembnost daje točkam, mejam med ocenami, razporeja rezultate.

Formativno spremljanje pa ima namen izboljševati samo učenje, strategije učenja in posledično tudi znanje. V ospredju je učenec, ki ob podpori učitelja vstopa v proces učenja, je soudeležen pri zastavljanju sprotnih »kriterijev uspeha« in ciljev. Od učitelja, ki je njegov »tutor« v procesu, dobiva sprotno povratno informacijo ter sam usmerja potek učenja k zastavljenemu cilju. Njegov »tutor« pa zbira »dokaze o učenju« in skrbi, da gre to sprotno spremljanje v smer učnih ciljev iz veljavnega učnega načrta.  Učitelj je pri vrednotenju pozoren tako na vsebinsko kot tudi na procesno znanje. Vrednotenje znanja je torej kriterijsko in lepo dopolnjuje tradicionalno, selekcijsko. Tak pristop učencem pomaga razumeti vrednost znanja ter načrtovati izboljševanje nadaljnjega učenja in znanja nekega predmeta. Učenec popolnoma razume namen učenja ter ve po katerih kriterijih bo spoznal, da je uspešen.

V času učenja novega pristopa k poučevanju, smo učitelji vključeni v izobraževanje, ki nam ga nudi Zavod za šolstvo. Že v lanskem šolskem letu smo se » formativni teami« iz različnih šol, večkrat sestali ter se učili od že izkušenejših učiteljev med nami ter od svetovalk iz Zavoda za šolstvo, ki vodijo uvajanje omenjenega novega pristopa. Za vsakršne pomisleke, vprašanja ali negotovosti smo imeli možnost odgovora ali pojasnila. Med nami se je stkala vez, da smo tudi mi sami preizkusili pomembnost in prijetnost samega procesa učenja. Z učenjem in uvajanjem novosti bomo nadaljevali še v šolskem letu 2019/20.

Posledica »formativnega pristopa« je da so učenci motivirani za učenje, da so drug drugemu vir poučevanja, da proces samoobvladujejo, da imajo občutek uspešnosti in vsebino predmeta znajo. Učitelji, ki so v projektu že več let, izpostavljajo pozitivno vlogo takega pristopa tudi na področju izboljšanja discipline v oddelkih, v povezovanju učencev, v boljših odnosih in večji motiviranosti za delo. Šola tudi v času učenja postane zanimiva in prijetna; učenec pa sam sprejema odgovornost za svoje znanje.

Verjamemo, da je v združevanju starega in novega pristopa, prihodnost kvalitetnega poučevanja, trdnejšega znanja učencev ter prijetnejšega sodelovanja vseh vpletenih v učnem procesu.

(Skupno 268 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost