041 619 125 info@os-vipava.si

Razvojna naloga Formativno spremljanje

»FORMATIVNO SPREMLJANJE« –

»USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ ZA 21. STOLETJE«

V šolskem letu 2018/19 je na povabilo Zavoda za šolstvo naša šola vstopila v projekt »Formativnega spremljanja«, ki predstavlja  »most med učenčevim učenjem ter učiteljevim poučevanjem.« Gre za nov pristop, inovativen način poučevanja ter spremljanja učenca skozi sam proces učenja.

Učitelji, ki so sedaj v projektu že več let, izpostavljajo pozitiven vpliv takega pristopa tudi na področju izboljšanja discipline v oddelkih, v povezovanju učencev, v boljših odnosih in večji motiviranosti za delo. Formativni pristop k poučevanju se nam izkazuje kot zelo uporaben in prikladen tudi v času šolanja na daljavo. S pridom uporabljamo vse njegove osnovne elemente. Izkaže se, da se pristop popolnoma ujema s priporočili o poteku poučevanja na daljavo in ga učenci pozitivno sprejemajo.

Posledica »formativnega pristopa« je, po izkušnjah učiteljev v projektu, da so učenci motivirani za učenje, da so drug drugemu vir poučevanja, da proces učenja samoobvladujejo, da imajo občutek uspešnosti in vsebino predmeta dejansko znajo. Šola tudi v času učenja postane zanimiva in prijetna; učenec pa sam sprejema odgovornost za svoje znanje.

V šolskem letu 2022/2023 učitelji nadaljujemo z uvajanjem sodobnih oblik poučevanja. Projekt Formativno spremljanje se preimenuje v razvojno nalogo  »Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje «, kar povzroči, da se šolski razvojni tim poveča za nekaj dodatnih članov. Podpora svetovalcev Zavoda za šolstvo OE Nova Gorica se nadaljuje. Zastavljene so nove naloge. Iz prejšnjih formativnih pristopov k poučevanju, se sedaj novi načini širijo v celotno učno okolje in zaobjemajo tudi skrb za psihofizično aktivnost tako učitelja kot učencev.

V razvojni nalogi vidimo uporabno vrednost tudi za druge projekte, v katere je šola istočasno vključena.

Učitelji, člani šolskega razvojnega tima, želimo povečati aktivnost in vključenost učencev v učni proces ter razvijati njihovo odgovornost za svoje znanje in samokritičnost tudi v šolskem letu 2022/23. Razvojna naloga se bo odvijala do leta 2023.

 

šolski tim RN UUO

 

(Skupno 627 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost