041 619 125 info@os-vipava.si

Arhivi

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Sep 3, 2018

Na podlagi na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412) Osnovna šola Draga Bajca Vipava, dne 4. 9. 2018 objavlja naslednjo:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Predmet prodaje je premično premoženje iz stare šolske kuhinje po seznamu, ki je v prilogi:

Priloga 1: http://www.os-vipava.si/files/2018/09/Odprodaja_premicnega_premozenja_OSDBV.pdf

V skladu 35. in 36. členom Zakona mora biti premoženje, ki je predmet razpolaganja, ocenjeno. Za premoženje, katerega posamična vrednost je izkustveno nižja od 10.000 €, cenitev ni potrebna. Vrednost se določi izkustveno glede na cene na trgu.

Kupec je dolžan premično premoženje, ki bo predmet nakupa, prevzeti na lastne stroške.

Interesente za nakup vabimo, da svoj interes sporočijo na naslov: Osnovna šola Draga Bajca Vipava, Vinarska cesta 4, 5271 Vipava ali na info@os-vipava.si s pripisom: »ponudba za nakup« in sicer najkasneje do 30. 9. 2018 na priloženemhttp://www.os-vipava.si/files/2018/09/Obrazec_za_oddajo_ponudbe.docx obrazec za oddajo ponudbe. V primeru več interesentov za nakup posameznega premičnega premoženja bodo z interesenti izvedena pogajanja o ceni.

Premično premoženje se predaja po metodi »videno-kupljeno. Za ogled opreme se dogovorite s hišnikom (041 619 126). Druge informacije v zvezi s prodajo predmetnega premičnega premoženja so na voljo preko e-pošte, zato svoja vprašanja pošljite na e-naslov info@os-vipava.si.

Pogodbe bodo sklenjene predvidoma v roku 15 dni od zaključenega zbiranja interesentov oz. zaključenih pogajanj o ceni.

Mojca Pev, ravnateljica

Datum: 4. 9. 2018
Številka: 430/2018-325

Priloga:
http://www.os-vipava.si/files/2018/09/Pooblastilo.docx

Najbolj iskano

(Skupno 123 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost