041 619 125 info@os-vipava.si

Varstvo vozačev

Na osnovi 56. člena Zakona o osnovni šoli organiziramo varstvo učencev do organiziranega prevoza. V varstvu se učenci lahko pripravljajo na pouk, opravljajo domače naloge in opravljajo druge prostovoljne aktivnosti, ki jih zanje pripravijo odgovorni učitelji.

PRAVILA VARSTVA UČENCEV

(VOZAČEV IN OSTALIH, KI ČAKAJO NA POUK 7. ŠOLSKO URO)

 • Po končanem pouku in ostalih šolskih dejavnostih gredo tisti učenci, ki se v šolo vozijo z avtobusom (v nadaljevanju: vozači), k varstvu vozačev. Obvezno se javijo dežurnemu učitelju, ki zabeleži njihov odhod z avtobusom.
 • Učenci se lahko zadržujejo: v galeriji, v atriju, v kotičku pri učilnici U 7, stari jedilnici, v prostoru pred knjižnico in pri čebelnjaku.
 • Na igrišču so lahko v času varstva, če so športno aktivni (ne posedajo na tribunah).
 • Uporaba mobilnih naprav ni dovoljena. V nasprotnem primeru bo dežurni učitelj ravnal po pravilniku šole.
 • Učenci varstva vozačev NE zapuščajo (ne odhajajo v trgovine ipd.). Iz varstva vozačev lahko zaradi zdravstvenih in drugih tehtnih razlogov izjemoma odidejo s pisnim dovoljenjem staršev (soglasje najdete na šolski spletni strani). Ko učenci odidejo iz varstva vozačev, se v varstvo ne vračajo več. Če učenec predčasno zapusti varstvo vozačev, šola zanj ne prevzame odgovornosti.
 • Učenci do odhoda spoštujejo dogovore in Pravila šolskega reda. V primeru, da učenec šolskih pravil ne bo spoštoval, bodo o njegovem ravnanju obveščeni razredniki in starši.
 • Kosilo učenci pojejo v jedilnici in hrane ne nosijo po šoli. Jedilnica je namenjena učencem, ki kosijo.
 • Na vstop na avtobus čakajo brez prerivanja.
 • Učenci, ki se bodo v času varstva športno udejstvovali na igrišču, bodo imeli na voljo žoge. Za to poskrbi dežurni učitelj.
 • Učenci razredne stopnje (1.–5. razreda), ki so vozači, so do odvoza avtobusa vključeni v podaljšano bivanje. Učitelj PB te učence pošlje na avtobus 15 minut pred odhodom avtobusa.
 • Po zaključku šolskih obveznosti se učenci ne zadržujejo v šoli in njeni okolici.
 • Med 8.00 in 16.00 uro se igrišče uporablja za potrebe šole.

Kraj in datum: Vipava, 1. 9. 2023

(Skupno 921 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost