041 619 125 info@os-vipava.si

Svet šole

SESTAVA SVETA ŠOLE OŠ VIPAVA, mandatno obdobje 11. 6. 2021 do 10. 6. 2025

Predstavniki ustanovitelja:
Kristina Bodiroža
Anuška Lavrenčič
Kristina Vanceta

Predstavniki staršev:
Vlasta Lozej
Manuela Urankar
Tanja Žorž

Predstavniki delavcev šole:
Irena Božič
Andreja Likar Ivanov
Maruška Rojc
Sonja Simonič Puc
Tanja Tomažič

Predsednik Sveta šole: Andreja Likar Ivanov

Podpredsednik Sveta šole: Sonja Simonič Puc

E-pošta: info@os-vipava.si

 

Zakonska določila
Svet šole je zakonsko opredeljen v 46., 47., in 48. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).
Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

(Skupno 1.318 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost