041 619 125 info@os-vipava.si

NAŠA VIZIJA

Naša šola naj zagotavlja varno, spodbudno okolje, v katerem naj si vsi udeleženci

prizadevamo za medsebojno povezanost.  

Slediti želimo dvema temeljnima ciljema: 

izobraževanju, ki sledi potrebam in interesom učencev, staršev in družbe, ter

vzgoji za dobre medsebojne odnose in human odnos do življenja. 

 

NAŠE POSLANSTVO

je kvalitetno poučevanje, ohranjanje zdravega in varnega okolja ter vzdrževanje

pozitivne klime med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa, širiti možnosti za

profesionalni razvoj preko vključevanja v različne projekte, udeležb na tekmovanjih

  in natečajih, odprtosti šole za krajane po načelu vzajemnosti, ohranjanje enkratnosti in

drugačnosti v danem okolju ter povezovanja z drugimi zavodi v državi in izven nje.

(Skupno 808 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost