041 619 125 info@os-vipava.si

Učbeniški sklad

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, 12/2020) določa, da ima šola učbeniški sklad.

Delovanje učbeniškega sklada poteka po tem pravilniku in sprotnih navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Ministrstvo zagotavlja tudi finančna sredstva za delovanje po kriterijih iz pravilnika.

Gradivo učbeniškega sklada je po pravilniku ločen del šolske knjižnice. Podatki o vseh vrstah gradiv se vnašajo v program Cobiss  in so tako dostopni ministrstvu in Zavodu RS za šolstvo.

Iz prejetih  sredstev šola zagotovi potrebna učna gradiva za učence 1., 2. in 3. razreda ter kupi potrebne učbenike.  

Učno gradivo v učbeniškem skladu so

  • učbeniki,
  • učna sredstva za uporabo neposredno pri pouku,
  • delovni zvezki in učbeniki z elementi delovnega zvezka za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje.

Učbenike potrjuje pristojni strokovni svet in so objavljeni v Katalogu učbenikov. Izberejo jih aktivi učiteljev na šoli.

Učbenike učencem brezplačno izposodimo prve dni pouka, vrnejo jih ob koncu šolskega leta. Učenec je dolžan plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne (12. člen).

Izposoja poteka v programu Cobiss, v katerem so učbeniki tudi obdelani.

Delovne zvezke in učbenike z elementi delovnega zvezka za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje dobijo učenci kot končni uporabniki in jih obdržijo (4. člen).

Pravilnik določa tudi postopek izbire različnih učnih gradiv.

UČBENIKI IN DODATNA GRADIVA za šolsko leto 2023/2024

(Skupno 208 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost