041 619 125 info@os-vipava.si

Šolski sklad

ŠOLSKI SKLAD OŠ DRAGA BAJCA VIPAVA

Šolski sklad je ustanovljen na podlagi 135. člena Zakona organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, z namenom, da zagotavlja denarno pomoč socialno šibkim učencem ter podpira in financira nadstandardni program šole.

Upravni odbor šolskega sklada ima sedem članov: 3 predstavnike šole in 4 predstavnike staršev. Mandat članov traja 4 leta.

Sedanji odbor šolskega sklada se je prvič sestal  20. 6. 2022.

Odbor šolskega sklada sestavljajo: Elena Kodre Nabergoj, Vlasta Lozej, Nataša Nabergoj Jermol, Damijan Režonja, Anja Semenič, Tjaša Kobal in Anita Čujec.

Sredstva iz šolskega sklada se namenijo za udeležbo učencev iz finančno šibkejših družin na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti – npr. vstopnine na dnevih dejavnosti, avtobusni prevozi…

Namen sklada je tudi financiranje dejavnosti in potreb, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zvišanje standarda pouka in podobno. To pomeni, da šolski sklad pokrije stroške tekmovanj, bralne značke, organizacijo prireditev in še veliko drugega.

V letošnjem letu je prišlo do nekaterih sprememb.

Ena izmed novosti v tem letu je, da s sklad lahko pridobiva sredstva tudi iz naslova donacij posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto, in sicer do največ 0,3 %. Na takšen način pridobljena sredstva se lahko uporabijo zgolj za učence, ki jim je priznana pravica do subvencije za malico v najvišjem deležu od cene malice.

Komu so sredstva iz šolskega sklada namenjena?

  1. Učencem, ki jim je priznana pravica do pravica do subvencije za malico v najvišjem deležu od cene malice. Ti učenci so upravičeni do sredstev, ki jih bomo prejeli iz 0,3 % dohodnine.
  2. Učencem, ki sodelujejo pri dejavnostih, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev (tekmovanja).

Starši /skrbniki učencev iz 1. točke morajo oddati vlogo za pridobitev sredstev iz šolskega sklada za dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev (kulturni, naravoslovni, športni in tehnični dnevi).

Vlogo je potrebno oddati za vsako dejavnost posebej vsaj tri dni prej.

Vlogo se odda na elektronski naslov: solski.sklad@os-vipava.si.

Obrazec se nahaja na spletni strani šole pod zavihkom “Starši” –> “Dokumenti” ali na spodnji povezavi.

Vloga za pridobitev subvencije ŠS

Če sredstva iz šolskega sklada ne zadoščajo za kritje udeležbe vseh možnih upravičencev, upravni odbor sredstva dodeli vsem upravičencem v enakem deležu. Izjemoma upravni odbor sredstva dodeli le enemu ali samo nekaterim možnim upravičencem, če oceni, da posebne okoliščine, ki niso bile predmet odločanja o pravici do subvencije za malico, to opravičujejo. Taka odločitev mora biti sprejeta soglasno.

Šolski sklad bo kril stroške dokler bodo sredstva. V primeru, da sredstev ne bo, bodo morali starši sami kriti stroške obveznega in tudi nadstandardnega programa šole (tekmovanja…).

V tem šolskem letu bomo sredstva zbirali na različne načine:

  • organizacijo prireditev (Zvezde in zvezdice, šolske proslave, nastopi pevskega zbora in drugo),
  • akcijami zbiranja starega papirja,
  • donacijami,
  • prostovoljni prispevki posameznikov,
  • donacijo posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto, in sicer do največ 0,3 %,
  • položnicami, ki jih dvakrat letno prejmete na šoli.
V kolikor se odločite za prispevek ali donacijo, lahko sredstva nakažete na transakcijski račun šole:
 
SI56 0133 6603 0686 243 
 
SKLIC: SI00 29235
KODA NAMENA: OTHR
NAMEN PLAČILA: prispevek za šolski sklad

Vsak vaš prispevek šteje. HVALA.

(Skupno 786 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost