041 619 125 info@os-vipava.si

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA,  Vinarska cesta 4, 5271 Vipava

Odzivnik: 05 3664 340     

TRR šole: SI56 0133 6603 0686 243 odprt pri UJP Postojna

Internet: http://www.os-vipava.si/

E-pošta :  info@os-vipava.si

 

Ravnateljica: Mojca Pev
Telefon: 041 600 023       E-pošta: mojca.pev@os-vipava.si

Pomočnica ravnateljice: Andreja Premrl Prosen
Telefon: 041 619 128, 05 3664 341       E-pošta: andreja.premrl.prosen@os-vipava.si

Pomočnica ravnateljice: Boža Pangerc
Telefon: 05 3664 360, 041 619 127       E-pošta: boza.pangerc@os-vipava.si

Poslovni sekretar: Mateja Koritnik
Telefon: 05 3664 347, 041 619 125       E-pošta:  mateja.koritnik@os-vipava.si

Računovodja, knjigovodja: Irena Božič
Telefon: 05 3664 362       E-pošta:  irena.bozic@os-vipava.si

Računovodja, knjigovodja: Irena Gregorič
Telefon: 05 3664 342       E-pošta:  irena.gregoric@os-vipava.si

Podaljšano bivanje Vipava: 051 656 618
Podaljšano bivanje Vrhpolje: 051 220 779
Podaljšano bivanje Goče: 051 220 853
Podaljšano bivanje Podnaos: 051 220 818

Hišnik: 041 619 126

USTANOVITELJ
Ustanovitelj šole je Občina Vipava.

ŠOLO UPRAVLJAJO
Šolo upravljata svet šole in ravnateljica. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih v šoli in predstavniki staršev.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Osnovna šola Draga Bajca Vipava je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Vipava dne 27. 2. 1997.
Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za učence ter otroke v vrtcu v Podnanosu in v Vrhpolju ter organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih in dobrodelnih prireditev. Dejavnost šole je javna služba, izvajanje te službe je v javnem interesu.
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
Šolo vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu ji pomagata pomočnici, ki opravljata naloge, ki jih določi ravnateljica in ki so določene v aktu o sistemizaciji.

(Skupno 8.807 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost