041 619 125 info@os-vipava.si

Erasmus Akreditacija

V lanskem letu je naša šola pridobila Erasmus akreditacijo za obdobje 2023 – 2027.  S pridobitvijo akreditacije se naša šola zavezuje k ustvarjanju vzpodbudnega in inovativnega učnega okolja ter spodbujanju osebnostne rasti in medsebojnega sodelovanja med učenci in učitelji. S trajnostnim pristopom in usmerjenostjo v izobraževalno odličnost si prizadevamo obogatiti učno izkušnjo ter oblikovati odgovorne, čustveno inteligentne in aktivne državljane prihodnosti.

Naš petletni projekt temelji na naslednjih ciljih:

  1. Dvig čustvene inteligence pri učencih.
  2. Povečanje odgovornosti do učenja in sprejemanja znanja kot vrednote.
  3. Spodbujanje sodelovanja med učenci in učitelji.

Razvijanje čustvene inteligence

Na šoli želimo okrepiti in spodbujati učenje veščin povezanih s čustveno inteligenco. Zato si bomo aktivno prizadevali za krepitev in spodbujanje učenja veščin povezanih s čustveno inteligenco in v ta namen izobraževali učitelje, s poudarkom na povečanju njihove dovzetnosti za prepoznavanje potreb po aktivnostih, povezanih s čustveno inteligenco. Hkrati bomo spodbujali učitelje k vključevanju različnih pristopov za dvig čustvene inteligence v učni proces. Izbrani učitelji se bodo udeležili delavnic, mobilnosti in sledenja na delu v organizacijah EU, kar bo prispevalo k raznovrstnosti njihovega pristopa.

Razvijanje učenčeve odgovornosti do učenja in sprejemanje znanja kot vrednote

V obdobju trajanja akreditacije se bodo učitelji seznanjali z inovativnimi pristopi k učenju, ki vključujejo uporabo digitalnih tehnologij, s ciljem omogočanja učencem pridobivanje, načrtovanje, spremljanje in razmišljanje o lastnem procesu učenja. Na šoli se bomo trudili vzpostaviti inovativno učno okoljo, kjer se vloga učitelja transformira iz glavnega podajalca znanja v vlogo mentorja (organizatorja), hkrati pa postavlja učenca v aktivno vlogo v učnem procesu.

Krepitev sodelovanja med učenci in med učitelji

Posebno pozornost bomo posvetili vpeljavi metod poučevanja, kot so npr. raziskovalno delo in problemski pouk, ki spodbujajo timsko delo med učenci. Raziskali bomo možnosti za reorganizacijo dela v šoli za več možnosti medpredmetnega sodelovanja in vključevali pristope za izboljšanje medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, s poudarkom na kvalitetnejšem medsebojnem sodelovanju.

Osredotočili se bomo na vključevanje čim večjega števila učencev in zaposlenih, da bodo imeli možnost krepitve digitalnih kompetenc, ozaveščanja pripadnosti evropskemu prostoru. V ta namen bomo organizirali tudi izmenjave (mobilnosti) učencev in učiteljev z učenci iz drugih držav.

 

(Skupno 145 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost