041 619 125 info@os-vipava.si

Nadarjeni učenci

Zakon o osnovni šoli nadarjene učence opredeljuje kot tiste, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu.

Glede na koncept »Odkrivanje in delo z nadarjenimi v devetletni osnovni šoli« po katerem šole izvajajo predpisane postopke se lahko nadarjenost kaže na naslednjih področjih:

 • miselno-spoznavno področje (razvito divergentno in logično mišljenje, nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin in smisel za humor);
 • učno-storilnostno področje (široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato besedišče, hitro branje, spretnost v eni od umetniških dejavnosti, motorična spretnost in vzdržljivost);
 • motivacija (visoke težnje, želje in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in močno izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, uživanje v dosežkih);
 • socialno-čustveno področje (nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za organizacijo, empatičnost).

 

Postopek odkrivanja nadarjenih učencev na naši šoli 

Koncept »Odkrivanje in delo z nadarjenimi v devetletni osnovni šoli« v postopku odkrivanja nadarjenih učencev predvideva tri glavne stopnje, ki so na naši šoli razporejene čez celotno šolsko leto:

 1. Evidentiranje

 

 1. Ob koncu šolskega učitelji ali drugi strokovni delavci predlagajo učence pri katerih prepoznavajo znake nadarjenosti. Pri tem se upošteva več kriterijev: učni uspeh, posebni dosežki, hobiji, uspehi na tekmovanjih…
 2. Evidenco evidentiranih (predlaganih) nadarjenih učencev vodi svetovalna služba in z njo seznani učiteljski zbor, ki odloči, kateri učenci naj se v naslednjem šolskem letu vključijo v postopek identifikacije (prepoznavanja) nadarjenih učencev.
 3. V začetku novega šolskega leta svetovalna služba starše obvesti, da je bil njihov otrok predlagan kot nadarjen učenec ter jih seznani s postopkom identifikacije. Učenec se v postopek vključi s soglasjem staršev.

 

 1. Identifikacija

 

Kot nadarjen je prepoznan učenec, ki vsaj na enem izmed treh kriterijev doseže nadpovprečen rezultat:

 • ocena učiteljev – učitelji učenca s pomočjo posebnega ocenjevalnega pripomočka ocenijo na učnem, vodstvenem, likovnem, glasbenem in drugih področjih.
 • test sposobnosti in
 • test ustvarjalnosti.

 

 1. V začetku šolskega leta učenca ocenijo učitelji, ki so ga poučevali v preteklem šolskem letu, ob koncu pa tisti, ki ga poučujejo v tekočem šolskem letu. Šolska psihologinja Živa Vidic oba testa izvede predvidoma v jeseni.
 2. Svetovalna služba ob koncu šolskega leta z učenci, ki so bili prepoznani kot nadarjeni seznani učiteljski zbor.

 

 1. Seznanitev in mnenje staršev

 

Svetovalna služba starše ponovno povabi na razgovor, kjer jim predstavi ugotovitve postopka prepoznavanja nadarjenih učencev za njihovega otroka. V soglasju s starši se učenec vključi v delo z nadarjenimi učenci.

 

Delo z nadarjenimi učenci

Nadarjenim učencem se lahko prilagodijo metode in oblike dela znotraj pouka obenem pa se jih lahko vključi v dodatne oblike dela. Na naši šoli za nadarjene učence vsako leto pripravimo Program za nadarjene učence.

Koordinator za delo z nadarjenimi učenci je Andreja Jamšek.

(Skupno 782 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost