041 619 125 info@os-vipava.si

Arhivi

Pomembno obvestilo

Maj 29, 2020

Spoštovani starši.

Prihodnji teden se v šole vrnejo učenci od 4. do 8. razreda. Četrtošolci in petošolci se v šolske klopi vrnejo 1. 6. 2020, učenci od šestega do osmega razreda se v šolo vrnejo 3. 6. 2020.

Učitelji in preostali delavci šole smo te vrnitve zelo veseli. V šoli bo sedaj več učencev, zato je zelo pomembno dosledno upoštevanje dogovorjenih ukrepov. 

V šolo se vrnejo le zdravi učenci. Razrednik mora na dan vrnitve obvezno pridobiti podpisano izjavo staršev. Obvestilo in izjavo smo vam po elektronski pošti poslali 29. 5. 2020. Podpisano izjavo oddate razredniku (lahko po elektronski pošti ali jo učenec odda razredniku prvi dan vrnitve v šolo).

Učenci bodo v šoli v matični učilnici. S 1. 6. 2020 pouk ne poteka več v skupinah, ampak znotraj posameznega oddelka. Oddelki so normativno oblikovani tako kot pred epidemijo. Zaradi številčnosti obeh oddelkov devetega razreda se bodo devetošolci pri slovenščini, angleščini in matematiki razdelili v manjše skupine (skupine bodo enake tistim pred epidemijo). Pouk bo potekal tudi zunaj učilnice, na svežem zraku. Na matični šoli smo pri čebelnjaku namestili zunanjo klop in mizo. Učenci ne zapuščajo učilnic med odmorom. Malica je v matični učilnici. Malico v učilnice prinese zaposleni na šoli. Matične učilnice razredne stopnje so enake tistim pred epidemijo. Matične učilnice predmetne stopnje so zapisane v spodnji tabeli.

učilnica oddelek
U1 9. A-MATIČNA
U2 9. A-2. skupina SLJ, MAT, TJA
U4 6. A-MATIČNA
U6 9. B-MATIČNA
U5 9. B-2. skupina SLJ, MAT, TJA
U7 6. B-MATIČNA
U8 6. C-MATIČNA
U9 7. A-MATIČNA
U11 8. A-MATIČNA
U10 8. B-MATIČNA
U13 7. B-MATIČNA
U14 7. C-MATIČNA

 

Pouk bo potekal po urniku, ki je veljal pred epidemijo. Izvajali bomo redni pouk, obvezne in neobvezne izbirne predmete, dopolnilni in po potrebi dodatni pouk ter diferencirane ure. Učenci ves čas pouka in vsak dan sedijo v učilnici na istem stolu. 

Učenci bodo v šolo vstopali posamično in pri tem upoštevali ustrezno razdaljo. Na matični šoli bodo skozi glavni vhod vstopali učenci 1., 2., 3., 4. in 5. razreda, skozi zadnji vhod pa učenci 6., 7., 8., 9., razreda in zaposleni. Ob vhodu si razkužijo roke. V primeru hkratnega številčnejšega vstopa učencev se le-ti razvrstijo v vrsto in ob tem upoštevajo talne označbe in varnostno razdaljo. Asfaltno parkirišče pred matično šolo je zaprto za promet.

Učenci bodo uporabljali garderobe, pri vstopanju v garderobe upoštevajte talne označbe in varnostno razdaljo. S seboj prinesejo ključ od garderobne omarice. 

Predmetna stopnja v šolo prihaja od 7.15 naprej. Po prihodu v šolo se učenci ne zadržujejo po šoli, ampak odidejo v matične učilnice in tam ob prisotnosti učitelja počakajo na pouk. Učenci od 1. do 5. razreda, ki v šolo pridejo med 6.30 in 7.00 odidejo v učilnico na podstrešju, ob 7.15 pa učitelj učence usmeri v matično učilnico. 

Učenci od 6. do 9. razreda se po končanem pouku ne zadržujejo v šoli, temveč odidejo ali v varstvo vozačev ali domov. Pred odhodom domov se preobujejo, pri tem upoštevajo ustrezno varnostno razdaljo ob vstopanju v garderobe in ob izstopanju iz garderob. 

Za učence 4. in 5. razreda bo organizirano podaljšano bivanje.

Učenci bodo na šoli imeli možnost malice, kosila, popoldanske malice in zajtrka. Za kosila, popoldanske malice in zajtrke je potrebna predhodna prijava). 

Predvidevamo, da bosta dva odvoza avtobusa.

Učenci z učnimi težavami bodo v skladu z dogovorom s šolsko svetovalno službo imeli v ponedeljek (1. 6. 2020) in v torek (2. 6. 2020) dopolnilni pouk. 

V šoli bomo velik poudarek namenili higieni rok, higieni kašlja, higieni kihanja ter ohranjanju medsebojne razdalje. V učilnicah imamo nameščene infografike, razkužila za mize, razkužila za roke, milo in brisačke. Prav tako imamo razkužila nameščena na hodnikih stavb. 

Zunanja igrala se do nadaljnjega ne uporabljajo. 

V skladu s priporočili NIJZ je svetovano, naj vsi učenci nad 12 let v objektu nosijo maske. Maske nosijo le ob vstopu v šolo, izstopu iz šole in ob gibanju po šolskih hodnikih. Za osmošolce bo nekaj mask priskrbela šola. V matični učilnici učenci mask ne nosijo.

Maske so za vse učence obvezne med vožnjo z avtobusom. Obvestite učence, naj tudi ob čakanju na šolski avtobus v domačem kraju upoštevajo varnostno razdaljo. 

Učenci šolskih potrebščin in pripomočkov ne bodo odnašali domov. V kolikor presodite, da je šolska torba z vsemi potrebščinami celega tedna za prvi šolski dan pretežka svetujemo, da naj prvi teden šolske potrebščine prinašajo učenci sproti, doma pa šolsko torbo razkužijo. Učenci si šolskih pripomočkov med seboj ne izmenjujejo. 

Učilnice bomo zračili, zato naj učenci s seboj prinesejo ustrezno obleko (morebitno dodatno majico). Dnevno lahko s seboj prinašajo stekleničko z vodo. 

Od marca naprej je bilo veliko sprememb. Želim si, da je v tem šolskem letu to za učence zadnja sprememba. 

Spoštovani starši. Tudi vi si ob ponovni vrnitvi v šolske klopi zaslužite en velik hvala za vso učno in drugo pomoč vašim otrokom in našim učencem. Želim vam, da tudi vi mirno zaključite šolsko leto in ostanete zdravi.

Lep pozdrav.

Mojca Pev, ravnateljica

 

Foto: splet

 

Najbolj iskano

(Skupno 265 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost