041 619 125 info@os-vipava.si
Učenke in učenci, spoštovani starši.

V petek so se zaključile podaljšane počitnice, v ponedeljek se za vse učence začne pouk na daljavo. Večina učencev je izkušnjo s poukom na daljavo imela že v spomladanskem času, izjema so naši najmlajši učenci, učenci prvega razreda. Učenci predmetne stopnje so se s poukom na daljavo srečali že pred jesenskimi počitnicami. Pouk na daljavo je izziv za vse vpletene, tako za učenke, kot tudi za učitelje in družine. Verjetno pa bo najtežje učencem prvega razreda. Komaj so vstopili v naše prostore in se počasi začeli navajati na šolski ritem pa se morajo že šolati od doma.

Šola se je na morebitni prehod pouka na daljavo po malem pripravljala že od poletja naprej, od septembra naprej bolj intenzivno. Pouk na daljavo smo v letošnjem šolskem letu preselili v spletne učilnice. Vanje bomo vlagali vsa gradiva, ki jih učenci potrebujejo za domače samostojno delo. Prav tako bodo v učilnice nalagali učenci dokaze o učenju. Za pomoč pri osnovnem rokovanju s spletnimi učilnicami ter videokonferenčnim sistemom ZOOM smo vam pripravili krajše videovodiče (vpis v spletno učilnico, oddaja nalog, rokovanje z videokonferenčnim sistemom ZOOM). Dobite jih na povezavi https://www.os-vipava.si/video-vodici/.

Učitelji bomo delo na daljavo izvajali preko videokonferenc, vnaprej posnetih razlag, interaktivnih gradiv, nekaj pa bo tudi samostojnega dela. Vse prej zapisano je v skladu s prejetimi priporočili za izvajanje pouka na daljavo. Dnevno število videokonferenc se prilagaja starostni stopnji učencev. Obvestilo in povezava za videokonference bodo učitelji objavili v spletni učilnici. Da bo delo na videokonferencah lažje steklo, smo pripravili nekaj usmeritev. Preberete jih lahko na
https://www.os-vipava.si/2020/10/dogovor-o-sodelovanju-pri-pouku-na-daljavo-in-na-videokonferencah/
. Gradiva za delo bodo v spletnih učilnicah objavljena dan prej, predvidoma v popoldanskih urah z namenom, da starši otroku pomagate pri organizaciji gradiva za naslednji dan.

Pouk se bo z jutrišnjim dnem izvajal v drugačni obliki. Prisotnost na videokonferencah je obvezna, prav tako je obvezno dnevno spremljanje in opravljanje zadolžitev v spletnih učilnicah. Odsotnost učenca od pouka na daljavo starši opravičijo razredniku. Pričakujemo, da bodo učenci v skladu z zmožnostmi za izvajanje pouka na daljavo delo vestno in sprotno opravljali. V primeru težav pa se obrnili na razrednika ali šolsko svetovalno službo.

Komunikacija med učitelji in starši, učenci bo potekala po elektronski pošti. Elektronski naslovi zaposlenih so objavljeni na
https://www.os-vipava.si/sola/zaposleni/ Za reševanje tehničnih zadev vam bo na voljo Ines Kompara, ines.kompara@os-vipava.si. Trudili se bomo, da bomo na vsa sporočila čim hitreje odgovorili.

V času pouka na daljavo nas lahko tudi pokličete:
MOJCA PEV, ravnateljica 041 600 023
BOŽA PANGERC, pomočnica ravnateljice 041 619 127
SILVIJA MAKOVEC, pomočnica ravnateljice 041 619 128
MATEJA KORITNIK, tajništvo 041 619 125
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 05 36 64 343, 05 36 64 363
NEVA ČIBEJ, računovodstvo 05 36 64 342
IRENA BOŽIČ, računovodstvo 05 36 64 362

V času pouka na daljavo bomo izvajali obvezni in razširjeni program. V sklopu obveznega programa bomo izvajali tudi dneve dejavnosti. Izvajali bomo tudi učno pomoč za učence. Učitelj, ki v času pouka delo opravljajo v podaljšanem bivanju, bodo v času pouka na daljavo pomagali tistim učencem, ki pomoč potrebujejo, zanjo pa nimajo odločbe. Na predmetni stopnji bo pouk potekal po ustaljenem urniku, na razredni stopnji pa bomo pouk izvajali po prilagojenem urniku z namenom, da zmanjšamo število predmetov v enem dnevu. Do prilagojenega urnika za učence od 1. do 5. razreda dostopate na tej povezavi.

V primeru, da bo učitelj zaznal neodzivnost določenih učencev, bo o tem obvestil razrednika in šolsko svetovalno službo. Neodzivnost bomo reševali od primera do primera, zagotovo pa bomo najprej raziskali, zakaj do neodzivnosti prihaja (težave z opremo, težave z rokovanjem s spletnimi orodji, ali morda kaj drugega).

Pogovorne ure bomo izvajali tudi v času pouka na daljavo. V primeru, da od učitelja želite dodatne informacije mu najprej pišite na elektronsko pošto. Od vsebine bo odvisno, kateri komunikacijski kanal boste uporabili za pogovorno uro.

Izobraževanje na daljavo od učencev zahteva veliko mero odgovornosti, samodiscipline in zmožnost ustrezne razporeditve dela čez dan. Naslednji teden začnemo s poukom, s poukom na daljavo, ki nadomešča pouk v šolskih učilnicah.

Nekaj naših učiteljev bo v času omejenega delovanja vrtcev koristilo varstvo za otroka. Zato bodo njihovo delo prevzeli nadomestni učitelji.

V primeru, da se bodo v času pouka na daljavo pojavile težave s spletnimi učilnicami, bomo gradiva za delo tako kot lani, pošiljali na elektronske naslove staršev. Če starš gradiva ne dobi, naj pravilnost elektronskega naslove preveri pri razredniku.

Koliko časa bo pouk potekal na daljavo ne vemo, vemo le, da je ta ukrep začasen. Želja, da se čim prej vrnemo v šolske klopi zagotovo tli v vseh nas. Uresničitev te želje pa je v veliki meri odvisna od številnih dejavnikov.

Želim vam sončno nedeljo. V življenju so nam pomembne različne stvari: razumevanje in dobri medsebojni odnosi, topel dom, izobrazba, služba … in zdravje, tudi psihično. Teden, ki je pred nami bo zagotovo bolj naporen. Zato vam želim, da pri domačih, službenih in šolskih opravilih delujete mirno. Veliko različnih poti smo že prehodili in tudi to bomo, bo pa morda nekoliko daljša.

Delujte samozaščitno in ostanite zdravi.

Lepo vas pozdravljam, Mojca Pev

(Skupno 173 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost